Wat gebeurt er met grote cryptocurrency-uitwisselingen en -handelaren? Hongkong stelt tot nu toe de strengste regels tegen hen voor.

Op 3 november 2020 heeft het Financial Services and Treasury Bureau (“FSTB”) van Hongkong een Openbare raadpleging over wetgevingsvoorstellen ter versterking van de regelgeving inzake de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering in Hongkong (“Wetgevingsvoorstellen”). Specifiek heeft een van de voorstellen betrekking op cryptocurrency-uitwisselingen waarnaar in de Consultation Paper wordt verwezen als virtual asset services providers (“VASP’s”)

Deze regelgeving is nog niet uitgevaardigd. De FSTB zegt schriftelijke opmerkingen van het publiek over de wetgevingsvoorstellen op of eerder te verwelkomen 31 januari 2021.

Huidige staat van regulering van VASP’s en virtuele activa (“VA’s”) in Hong Kong

Huidige regelgevende vereisten voor VASP’s en VA’s in Hong Kong

De FTSB merkt op dat VA’s niet als wettig betaalmiddel worden beschouwd en in Hongkong niet algemeen worden geaccepteerd als betaalmiddel. Ze zijn zich er echter van bewust dat er enkele VA-handelsactiviteiten lokaal actief zijn. In het licht hiervan heeft de Securities and Futures Commission (“SFC”) van Hongkong een positie papier in november 2019 (“SFC Position Paper”). De SFC Position Paper schetste enkele regelgevende normen die vergelijkbaar zijn met die welke van toepassing zijn op gelicentieerde effectenmakelaars en geautomatiseerde handelsplatforms, voor het verlenen van licenties aan VA-handelsplatforms. Dit was met name slechts een opt-in en vrijwillige regeling en ALLEEN van toepassing op die platforms die klanten in staat stelden handels VA’s met effectenfunctie. De platforms die uitsluitend VA’s zonder effecten verhandelden, vallen niet onder de dekking.

Hongkong als rechtsgebied dat lid is van de Financial Action Task Force (“FATF”)

De FATF bestaat uit 39 grote economieën wereldwijd en houdt toezicht op de implementatie van de FATF-normen, die bestaan ​​uit 40 aanbevelingen en 11 onmiddellijke resultaten (“normen”). De jurisdicties van de lidstaten doen dat wederzijdse evaluaties om te zien of ze voldoen aan deze normen, die van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Een van de recentere toevoegingen aan de Standaarden was in februari 2019, waar jurisdicties verplicht waren om VASP’s te onderwerpen aan dezelfde reeks verplichtingen op het gebied van anti-witwaspraktijken (“AML”) / antiterrorismefinanciering (“CTF”) die van toepassing zijn op financiële instellingen. en aangewezen niet-financiële bedrijven en beroepen.

Hong Kong werd onderworpen aan een wederzijdse evaluatie en in september 2019 werd een rapport over Hong Kong gepubliceerd, waarin de FATF aanbevelingen zal specificeren over verbeterpunten. Hong Kong zal volgens de planning in februari 2023 een regelmatige technische nalevingsbeoordeling ondergaan en in juni 2024 een doeltreffendheidstoetsing. De wetgevingsvoorstellen zijn specifiek in die zin dat ze “… naar verwachting AML / CTF-regelgeving hebben ingevoerd voor de VASP … sectoren …” Dus het is vrij duidelijk hun bedoeling dat de wetgevingsvoorstellen op tijd voor juni 2024 in wet zullen worden omgezet.

In de wetgevingsvoorstellen wordt specifiek opgemerkt dat andere economieën van de FATF hun eigen regelgevende en toezichthoudende regimes voor VASP’s hebben opgezet of aan het opzetten zijn..

Voorstellen naar voren gebracht in het consultatiedocument

In het bijzonder suggereren de wetgevingsvoorstellen een wijziging van de huidige verordening ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorismebestrijding (Cap. 615 van de wetten van Hong Kong) (“AMLO”). Hier is een samenvatting van de wetgevingsvoorstellen:

De reikwijdte van de AMLO uitbreiden tot VASP’s (momenteel zijn VASP’s niet inbegrepen).

Implementeer een licentieregime voor VASP’s waarbij elke persoon die van plan is om de gereguleerde activiteiten van een virtueel handelsplatform voor activa in Hong Kong uit te voeren, een licentie moet aanvragen bij de SFC en ook moet voldoen aan een soortgelijke ‘geschiktheidstest’ als die vereist van andere financiële sectoren. Gelicentieerde VASP’s zullen dan onderworpen zijn aan de AML / CTF-vereisten onder Schedule 2 van de AMLO en “… andere regelgevende vereisten voor doeleinden van beleggersbescherming”. Schema 2 van de AMLO bevat in wezen vereisten met betrekking tot klantenonderzoek en het bijhouden van gegevens, en speciale omstandigheden. Voorbeelden hiervan zijn identificatiecontroles en het continu monitoren van zakelijke relaties.

Geef de SFC de bevoegdheid om toezicht te houden op de naleving van de AMLO-vereisten door een VASP.

Dan is de vraag: wat zijn VASP’s of VA’s?

Reikwijdte van de wetgevingsvoorstellen

De wetgevingsvoorstellen hebben specifiek betrekking op VASP’s en VA’s, dus het is belangrijk om hun definitie te kennen. Dit wordt uiteengezet in de wetgevingsvoorstellen.

Aanbieders van virtuele activadiensten

De wetgevingsvoorstellen ontlenen de definitie van VASP’s aan die van de FATF en worden gedefinieerd als: “… een VASP is een persoon die zich als bedrijf bezighoudt met specifieke activiteiten waarbij VA’s betrokken zijn. De gespecificeerde activiteiten hebben betrekking op (i) het wisselen tussen VA’s en fiatvaluta’s; (ii) uitwisseling tussen een of meer vormen van VA’s; (iii) overdracht van VA’s; (iv) bewaring en / of administratie van VA’s of instrumenten die controle over VA’s mogelijk maken; en (v) deelname aan en levering van financiële diensten in verband met het aanbod en / of de verkoop van een VA door een uitgevende instelling. “

Uitwisseling van virtuele activa

De wetgevingsvoorstellen stellen voor om het exploiteren van een VA-beurs aan te wijzen als een “gereguleerde VA-activiteit” onder de AMLO en vereisen een VASP-licentie van de SFC en onder voorbehoud van het slagen voor de “fit and proper” persoonstest en andere wettelijke vereisten.

Specifiek wordt voorgesteld om een ​​VA-beurs te definiëren als “… elk handelsplatform dat wordt geëxploiteerd met het doel een aanbieding of uitnodiging te doen om een ​​VA te kopen of verkopen in ruil voor enig geld of een VA …”

De wetgevingsvoorstellen vermelden echter dat “peer-to-peer handelsplatforms” niet zullen worden beschouwd als een VA-beurs en dus niet onderworpen zijn aan de licentievereisten. Volgens de wetgevingsvoorstellen zijn peer-to-peer-handelsplatforms platforms die alleen een forum bieden waar kopers en verkopers hun biedingen en aanbiedingen plaatsen, met of zonder automatische matching-mechanismen, zodat de partijen zelf op een externe locatie kunnen handelen. Echter, de feitelijke transactie moet buiten het platform worden uitgevoerd en het platform is niet betrokken bij de onderliggende transactie. Als het platform bijvoorbeeld op enig moment in het bezit komt van geld of een VA, worden ze nog steeds als een ‘VA-uitwisseling’ beschouwd.

VA-activiteiten buiten beurzen (OTC-desks enz.): Zijn ze gedekt?

Er zijn echter andere bedrijven die te maken hebben met VA’s die geen uitwisselingen zijn. Bijvoorbeeld VA-betalingssystemen, VA-bewaarbedrijven en over-the-counter-handel en crypto-geldautomaten (denk aan Genesis Block Hong Kong).

Volgens de wetgevingsvoorstellen hebben ze al raakvlakken met financiële instellingen (bijvoorbeeld bij de omzetting in fiat). Dit betekent dat hun geldstroom al traceerbaar is voor AML / CTF-doeleinden en al onderworpen zijn aan de wettelijke verplichting om verdachte transacties etc. te melden. Daarom zegt de FSTB dat ze niettemin rekening zullen houden met het evoluerende landschap met betrekking tot deze activiteiten en het vergunningsregime. wordt flexibel gehouden, zodat het kan worden uitgebreid naar andere VA-activiteiten als dat in de toekomst nodig is.

Virtuele activa

De FSTB is ook voornemens de definitie van een VA over te nemen zoals die door de FATF is bepaald, maar in meer specifieke termen. De voorgestelde definitie is dat een VA is: “… een digitale representatie van waarde die wordt uitgedrukt als een rekeneenheid of een opslagplaats van economische waarde; functioneert (of is bedoeld om te functioneren) als een ruilmiddel dat door het publiek wordt aanvaard als betaling voor goederen of diensten of voor de kwijtschelding van een schuld, of voor investeringsdoeleinden; en kunnen elektronisch worden overgedragen, opgeslagen of verhandeld. “

Wat is niet die onder de reikwijdte van een VA vallen, zijn digitale valuta’s van de centrale bank (denk aan het Chinese DCEP), financiële activa (bijv. effecten) die al worden gereguleerd door de SFO, en closed-loop items voor beperkte doeleinden die niet-overdraagbaar zijn, verwisselbaar en niet-vervangbaar (bijv. speelmunten).

Stablecoins (d.w.z. VA’s die zogenaamd worden ondersteund door een of andere vorm van activa om hun waarde te stabiliseren) zijn valt onder de definitie van VA’s.

Wettelijke vereisten: mogen retailbeleggers geen cryptocurrencies verhandelen?

Als het VA-bedrijf onder de definitie van een VASP valt en geen andere VA-activiteiten zijn die worden uitgesloten, vallen ze onder het vergunningsregime. Met verwijzing naar het bestaande opt-in-regime, wordt in de wetgevingsvoorstellen voorgesteld om de SFC te machtigen om licentievoorwaarden op te leggen aan erkende VASP’s en wettelijke vereisten. Een dergelijke vereiste die vooral voor liefhebbers van cryptocurrency zorgwekkend is, is de vereiste dat VASP’s alleen diensten mogen aanbieden aan “professionele investeerders”. De wetgevingsvoorstellen suggereren echter dat deze beperking alleen vereist zou moeten zijn in de “beginfase” en merk op dat de SFC de markt zal blijven volgen en deze positie zal heroverwegen naarmate de markt in de toekomst volwassener wordt..

De cryptogemeenschap van Hongkong reageert op de wetgevingsvoorstellen

Sam Bankman-Fried, CEO van FTX Exchange gaf zijn gedachten over de wetgevingsvoorstellen. Hij merkte op dat het nog in de raadplegingsfase verkeert en dat het subtiel en niet voor de hand liggend is of er al dan niet een uitwisseling ‘is’ in Hongkong om onder de wetgevingsvoorstellen te vallen..

OSL, de enige bekende ontvanger van “in principe goedkeuring” van de SFC onder het huidige opt-in-licentieregime, lijkt positiever. Op Twitter vermeldt OSL dat de wetgevingsvoorstellen ondersteunt in belangrijke mate de strategische doelstelling van OSL om de eerste keuze te zijn voor gereguleerde digital asset ventures en dat het kan breng markttoezicht en -ontwikkeling in evenwicht en bied investeerders betere bescherming.

OKEx heeft hier geen opmerkingen over gemaakt. We vinden dit niet verrassend, aangezien ze urgentere problemen hebben, zoals het feit dat opnames van OKEx nog steeds worden opgeschort vanwege de arrestatie van Star Xu..

Hetzelfde kan gezegd worden voor Huobi, die ook te maken heeft met geruchten over de arrestatie van een Senior Executive door Chinese lokale functionarissen.

Bitmex zit natuurlijk ook in een beetje heet water, aangezien de US DOJ en CFTC respectievelijk civiele en strafrechtelijke procedures hebben uitgevaardigd tegen BitMEX, de CEO Arthur Hayes, samen met ander sleutelpersoneel en gelieerde ondernemingen. Hun CTO werd ook in de VS gearresteerd.

Ondertussen geeft Leo Weese, mede-oprichter van The Bitcoin Association of Hong Kong zijn mening over een blogpost. Hij merkt op dat, hoewel hij niet per se tegen regulering is, de wetgevingsvoorstellen “… een enorme overschrijding van het mandaat van de SFC en een de facto verbod op Bitcoin in Hong Kong”. Weese bekritiseert in het bijzonder de wetgevingsvoorstellen als verwarrend en onduidelijk, en merkt ook op dat dit het meest restrictieve voorstel is in vergelijking met andere economieën van de FATF-leden. Er kan echter ook worden aangenomen dat het slechts het initiatief van de SFC is om FATF-beslissingen te implementeren, eerder een samenzwering om Bitcoin te verbieden. Ten slotte verwacht Weese een aanzienlijke terugval tegen de wetgevingsvoorstellen gezien eerdere weerstand tegen eerdere initiatieven gericht op het witwassen van geld..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me